CNC ორმაგი სვეტი ვერტიკალური Lathe

  • CNC Double Column Vertical Lathe

    CNC ორმაგი სვეტი ვერტიკალური Lathe

    ამ სერიის ჩარხები შეიძლება გამოყენებულ იქნას აპარატის ფიზიკური თვისებების დასამატებლად და შეიძლება გამოყენებულ იქნას შიდა და გარე ცილინდრული ზედაპირის უხეში და წვრილი დამუშავებისთვის, კონუსური ზედაპირი, ბოლო სახე, ჭრის ღარი და ა.